Om KUB

Svensk Kirurgisk Förening anordnar KUB-kurser i samarbete med våra delföreningar. Kurserna följer de krav som ställs på kursämnen inom ramen för ST-utbildning. Nu anordnas kurser i basal kirurgisk teknik, bråckkirurgi, bröstkirurgi, övre abdominell kirurgi, kolorektalkirurgi, endokrinkirurgi, akutkirurgi och kärlkirurgi. Kurserna är granskade och ackrediterade av utbildningskommittén och delföreningarna.

Kurserna följer ett nationellt koncept där föreläsningsmaterial och pedagogik är detsamma oavsett kurs-ort. Kursdeltagaren förväntas förbereda sig med teoretiska studier och fallpresentation. Kurserna innehåller både pre-test och slutexamination.

KUB-kurserna riktar sig i första hand till ST-läkare i kirurgi. Andra sökanden kan komma i fråga men ST-läkare i kirurgi har företräde.

Hitta din KUB-kurs i kurs-kalendariet och anmäl dig via dr-utbildningsportalen.se ! Välkommen!

Hälsningar, Utbildningskommittén