Kirurgiska institutioner

Kirurgisk forskning i Sverige bedrivs vid ett flertal centra och på både stora och små sjukhus. Den universitetsanknutna forskningen leds från följande orter med länk till respektive institution;