Bakjoursutbildning

På grund av den tilltagande subspecialiseringen inom kirurgin och de samtidigt ökande kraven på säkerhet och kvalitet ges på olika platser sedan flera år så kallade bakjourskurser. Syftet med dessa är att säkerställa kunskapsnivån hos landets bakjourer i kirurgi. Målet är att man ska bli ackrediterad bakjour när man genomgått kurser inom befintliga områden. Arbetet pågår med att få tillstånd en nationell fakultet för dessa kurser men även en central antagning för att bättre kunna anpassa antalet kurser till behovet.

Det dokument som är antaget i Svensk Kirurgisk Förenings styrelse som ligger till grund för detta arbete finns att läsa under attachments nedan.

Utbildningskommittén