Programkommittén

Programkommittén leds av Svensk Kirurgisk Förenings vetenskapliga sekreterare. I kommittén ingår de vetenskapliga sekreterarna från alla delföreningar samt från Barnkirurgi, Plastikkirurgi, och NFSK. Dessutom ingår arrangörerna för den senaste och de två kommande Kirurgveckorna. På många av våra möten deltar också ansvariga för vår app, kontakt för samarbete med industrin och vår konferenspartner.

Kommitténs huvudsakliga uppgift är att skapa det vetenskapliga programmet till Kirurgveckan.

Arbetet med programmet till nästa års Kirurgvecka börjar omedelbart efter innevarande års och pågår hela året. Den definitiva fördelningen av slottarna spikas i januari och det vetenskapliga innehållet fylls på eftersom.

Andreas Muth

Ordförande

Göran Wallin

Örebro

2023

Linda Hauge

Karlstad

2024

Izzy Medhaine

Karlstad

2024

Conny Wallon

Linköping

2025

Karolina Härle

Linköping

2025

Fredrik Klevebro

Svensk förening för övre abdominell kirurgi

Kalle Landerholm

Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi

Emma Niméus

Svensk Förening för Bröstkirurgi

Erik Elias

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi

Dominika Högberg

Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Markus Almström

Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

Sofia Dahlberg

Kirurger under utbildning

Ewa Lundgren

Sveriges seniora kirurger

Nuno Dias

Swedish Society for Vascular Surgery

Josefin Nordenström

Svensk Barnkirurgisk Förening

Moustafa Elmazry

Svensk plastikkirurgisk förening

Tina Björserud

Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk Vård