Programkommittén

Programkommittén leds av Svensk Kirurgisk Förenings vetenskapliga sekreterare. I kommittén ingår de vetenskapliga sekreterarna från alla delföreningar samt från Barnkirurgi, Plastikkirurgi, och NFSK. Dessutom ingår arrangörerna för den senaste och de två kommande Kirurgveckorna. På många av våra möten deltar också ansvariga för vår app, kontakt för samarbete med industrin och vår konferenspartner.

Kommitténs huvudsakliga uppgift är att skapa det vetenskapliga programmet till Kirurgveckan.

Arbetet med programmet till nästa års Kirurgvecka börjar omedelbart efter innevarande års och pågår hela året. Den definitiva fördelningen av slottarna spikas i januari och det vetenskapliga innehållet fylls på eftersom.

Andreas Muth

Ordförande

Göran Wallin

Örebro

2023

Folke Hammarqvist

Stockholm

2022