Anmälan till bakjourskurs

Anmälan sker via dr-utbildningsportalen.se
Kurssläpp sker 2 gånger per år, vecka 16 respektive vecka 38. DSTC-kurserna har egen administration och söks separat hos respektive arrangör alternativt på DSTC:s hemsida.