Författaranvisningar

Bakgrund

Tidskriften riktar sig specifikt till kirurger och ST-läkare inom kirurgiska subspecialiteter, men är bred i betydelsen att innehållet bör intressera läsaren oberoende av kirurgisk inriktning.

Redaktionen tar emot olika typer av bidrag för påseende men är särskilt intresserad av:

  • Debattartiklar avseende behandling av kirurgiska sjukdomar/behandling, organisationsfrågor och liknande.
  • Koncisa sammanfattningar av kunskapsläget gällande diagnostik och behandling av vanliga kirurgiska sjukdomar.
  • Centrala ämnen inom allmänkirurgi som inte på ett naturligt sätt täcks in av sektionernas aktiviteter, exempelvis bråckkirurgi, trauma, basala kirurgiska principer, palliation och organisationsfrågor.
  • Utbildningsfrågor, arbetsmiljö och frågor av särskilt intresse för unga och blivande kirurger.
  • Bokrecensioner.
  • Information om (och referat från) möten, kurser, stipendier, etc.
  • KåserierEn viktig uppgift för tidskriften är också att informera om Svensk Kirurgisk Förening och dess sektioners aktiviteter.

Utrymme

Det är lämpligt att diskutera utrymmet och komma överens med redaktören innan man börjar skriva. En sida i tidningen motsvarar cirka 600 ord, lämplig rekommenderad artikellängd är 600- 1800 ord.

Manus

Materialet skickas samtidigt till både redaktören Jonas Wallinder, jonas.wallinder@svenskkirurgi.se och till redaktionssekreteraren Barbara Dürr, barbara.durr@svenskkirurgi.se
Vi är tacksamma för att få all text i digitalt format. Föreslå gärna mellanrubriker. Sammanfattning av huvudbudskapet i en faktaruta på ett lättläst och utrymmessnålt sätt förordas (i lämpliga fall). Tabeller kan infogas i texten, men bilder och figurer behöver skickas separat för att upplösningen ska fungera i tryck (se nedan). PowerPoint och Excel-filer accepteras inte. Referenser kan anges.

Ange namn och relevanta titlar på samtliga författare till texten.

Språket ska vara vårdat. Undvik anglicismer och latinska eller grekiska fackuttryck. Använd där så är möjligt svenska eller försvenskade uttryck. Cholecystit blir kolecystit exempelvis. Skriv ut förkortningar så att ”bl.a.” blir bland annat.
Undvik förkortningar och skriv hellre datortomografi än DT.

Använd Word-dokument och typsnittet Times New Roman med fontstorlek 12 och halvt radavstånd.

Bilder

Läsbarheten ökar om texten illustreras med bilder, diagram och faktarutor. Vi är därför angelägna om att ha ett rikt bildmaterial i tidskriften. Bilder får gärna infogas i texten i elektroniskt insänt material, men måste också skickas som separata filer. Digitala bilder bör levereras i högupplöst jpg-format för att bli bra i tryck.
En bild på författaren för bildbyline är obligatoriskt. Vi är tacksamma om bildmaterialet levereras tillsammans/samtidigt med texten.

Publikation på hemsidan

Alla artiklar i Svensk Kirurgi läggs normalt ut på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida.

Produktionsplan för utgivningsåret

2023:

Manusstopp: nr 1: 4 januari, nr 2: 2 mars, nr 3: 3 maj, nr 4: 24 augusti, nr 5: 27 september, nr 6: 8 november.