Mötesprotokoll

2024

2023

Årsberättelse SVESEK 2022 – 2023 (presenterad på kirurgveckan 2023)

  • Överlämning till nya styrelsen januari 2023. Styrelsen har hittills haft tre digitala möten.
  • Möten med SKF fysiskt vid upptaktsmöte inför kirurgveckan och vid diskussion om utbildning, fortbildning och forskning, samt digitalt vid ekonomigenomgång arrangerad av SKF.
  • Remiss angående den reviderade Utbildningsboken besvarad.
  • Reduktion av anmälningsavgiften till kirurgveckan med 650 kr (kostnad 800 kr med moms) har på försök genomförts för att flera medlemmar ska kunna delta, vilket har utnyttjats av 14 personer.
  • Mars 2023 skickades informationsbrev (= mail) till ordinarie medlemmar och värvningsbrev till samtliga medlemmar i SKF som fyllt 65 år. Resultat hittills 28 nya medlemmar (totalt 146 medlemmar; SKF =357 medlemmar >65 år; totalt ca 1430 medlemmar).
  • Restaurering av hemsidan pågår. Breven ovan utlagda och uppgifter om styrelsen uppdaterade.

Årsmötesprotokoll 2023 (pdf, öppnas i nytt fönster)