Så blir du ackrediterad bakjour i kirurgi

Efter genomgången bakjoursutbildning kan man ansöka om ackreditering som bakjour hos svensk kirurgisk förening. Följande krav skall då vara uppfyllda

  • Specialist i kirurgi minst tre år
  • ATLS
  • Bakjourskurs i övre abdominell kirurgi
  • Bakjourskurs i kolorektal kirurgi
  • Bakjourskurs i trauma kirurgi (DSTC)
  • Bakjourskurs i kärlkirurgi
  • Kliniskt inriktad ledarskapskurs (tex funktionellt ledarskap)
  • Verksamhetschefen skall intyga att sökanden uppfyller målbeskrivningen för ackrediterad nationell bakjour i kirurgi (se bilaga)

I vissa fall kan en kurs avhandla mer än ett av ovanstående ämnen. Svensk kirurgisk förening förbehåller sig rätten att granska innehållet i genomgågna kurser och bedöma om de uppfyller kraven för att ligga till grund för ackreditering. Utdelning av intyg för ackrediterade bakjourer delas årligen ut under kirurgveckan.

Ansökan insändes till:

Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB
KUB-kansliet
Helena Grönbacke
Box 738
101 35 Stockholm
Tel 070-440 03 19
helena.gronbacke@svenskkirurgi.se

Org nr 556993-0554

Ladda ner den här filen (Bakjoursdokument sept 2014.pdf)  Målbeskrivning bakjoursutbildning [Målbeskrivning bakjoursutbildning] 156 kB