Valberedningens förslag till val av styrelse för SVESEK vid årsmötet 2007

Ordförande 3 år
Bengt Frisk

Sekreterare 2 år
Göran Ekelund

Skattmästare 3 år
Lars Olof Hafström

Övrig ledamot 3år
Henning Höjer

Övrig ledamot 2år
Jan Olof Svensson

Revisor
Jan Oscarsson

Revisor
Thomas Jahnberg

070611

För valberedningen
Rune Sjödahl
ordförande