Basal Kirurgisk Teknik

BKT står för ”Basal Kirurgisk Teknik” och är en kurs som rekommenderas av Svensk Kirurgisk Förening för blivande kirurger. Kursen är en svensk version av den engelska kursen Basic Surgical Skills Course” från Royal College of Surgeons. Den introducerades hösten 2002 i Västerås på initiativ av SKF.