Kursinformation

Så går det till…

BKT-kursen hålles på olika orter i Sverige. Alla kursorter följer en gemensam kursplan. Varje kursort har 16 kursplatser. Kurser anordnas i Lund, Sundsvall, Göteborg, Linköping, Västerås/Uppsala samt Stockholm. Nya kurser hösten 2014 meddelas snarast möjligt. Meddelande om att anmälan är mottagen kommer dock att ges oberoende av detta.

Kursen hålles under tre dagar (se program). Denna riktar sig till ST-läkare med mindre än ett års kirurgisk erfarenhet. Konceptet bygger på att man beskriver olika basala kirurgiska tekniker som tränas under strukturerade former. Under kursen arbetar man i grupp om fyra ST-läkare med minst en instruktör.

Varje moment betygsättes och instruktören ger personlig återkoppling till deltagaren. Denna bedömning sammanställs i ett dokument som kursdeltagaren får efter avslutad kurs. En kopia härav skickas också till verksamhetschefen och handledaren på hemortssjukhuset. Ett kursdiplom utdelas som bevis om godkänd kurs.

Kursavgiften är 13 500 kr + moms . I avgiften ingår kursmaterial, fika och luncher samt en kursmiddag. Anmälan är bindande. Ej avbokad plats 30 dagar före kursstart debiteras full kursavgift.