Studierektorsnätverket

Studierektorsnätverket är en maillista som består av studierektorer och övriga utbildningsintresserade. Via denna lista informerar utbildningskommittén om sitt arbete men även annan information som kan vara av intresse skickas ut via denna kanal. Nätverket kan också användas av andra för att nå ut med information som rör kirurgutbildningen som tex kurser, möten mm. För den som önskar nå ut med sådan information får man gå via studierektorsansvarige i utbildningskommittén som vidarebefodrar till nätverket.

Då studierektorer byts ut kommer listan att vara i ständig förändring. Det är därför viktigt att informera studierektorsansvarige om man tillträtt eller avgått från sitt uppdrag så att namnen på listan hålls aktuella.

Linda Lundgren

Studierektorsansvarig

linda.lundgren@regionostergotland.se

Ladda ner den här filen (Studierektorer e-postlista.pdf)  E-postlista studierektorer 2017 [E-postlista studierektorer 2017] 229 kB