Slutrapport ”Säker bukkirurgi”

Länk till slutrapporten för ”Säker bukkirurgi”: http://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/rapporter-och-artiklar-saker-bukkirurgi/