Current trends in British and Swedish coloproctology

Datum: 2-3 juni 2023

 Plats: Ersta Hotell & Konferens, Stockholm

Information: Detta är ett möte som Royal Society of Medicine i London håller varje år, på olika platser i världen. 2023 års möte äger rum i Stockholm och anordnas tillsammans med Karolinska. Ett viktigt mål är att förstärka banden mellan svensk och brittisk kolorektalkirurgi, och programmet har ett fokus på särskilda områden där respektive land är starka, både kliniskt och forskningsmässigt.

Information och anmälan: https://www.rsm.ac.uk/events/coloproctology/2022-2023/cor06/

Anbudsunderlag kongresstjänster för Kirurgveckan 2025 – 2028

Svensk Kirurgisk Förening organiserar sedan 1905 svenska kirurger. Föreningen bedriver utbildning av blivande kirurger, stöttar forskning och utveckling och är en aktiv röst för svensk kirurgi och de kirurgiska patienterna. Svensk Kirurgisk Förening arrangerar sedan 1996 Kirurgveckan som en årligt återkommande mötesplats för svenska kirurger. Kirurgveckan fyller en viktig roll för fortbildning, och är en uppskattad mötesplats för svenska kirurger, medicinteknisk industri och beslutsfattare i vården.

För avtalsperioden 2025 – 2028 önskar Svensk Kirurgisk Förening upphandla leverantör(er) av kongresstjänster, utställning och sponsorkontakter/sponsring enligt nedan:

Anbudsunderlag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Anbud lämnas senast 2023-04-28.

Multivisceraltransplantation 25 år på Sahlgrenska

25 YEARS OF INTESTINAL TRANSPLANTATION & REHABILITATION AT SAHLGRENSKA UNIVERSITY HOSPITAL ”Past, present and future”

22-23 May 2023 Gothenburg, Sweden

https://www.25yearsatsu.com/

Reuterskiölds pris 2023

Även i år kommer SLS utse pristagare som får motta sina priser på SLS årshögtid 24 oktober 2023.

Ett av priserna som delas ut i år är Reuterskiölds pris på 40 000 kr som delas ut vart fjärde år. Priset belönar värdefulla, av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi.

De sakkunniga granskar utgivna arbeten inom området men det går även att skicka in nomineringar.

Flyer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Webinar: Incisional hernia prophylaxis – New data and guidelines

Dear National Delegates,
Dear Chairs of Divisions, Working group and MJC,
Dear colleagues,

On the 9th of February 2023, the fourth Webinar of the Section of Surgery in the UEMS will go online, headed by the Working group Abdominal wall Surgery.

This Webinar titled “Incisional hernia prophylaxis – New data and guidelines” will be held by Prof. Dr René Fortelny from Sigmund Freud University in Vienna, moderated by  Prof. Dr Ferdinand Köckerling.

Please find attached a flyer for this Webinar, which has a direct link to the registration form to it.

We need your support to spread the news within your Divisions/Working group/MJC and national associations to make this webinar a successful rendez-vous for surgeons with the UEMS Section of Surgery.

Thank you for your support and looking forward to seeing you in Berlin in March!
Best regards,

Daniel, Ferdinand, Sebastian and Arthur
UEMS Section and Board of Surgery Bureau

SLS webinar: Levnadsvanor inför operation – prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder in till webinar på Zoom den 8 december kl. 15.30 – 17.15.

Program och anmälan: https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/levnadsvanor-infor-operation–prehabilitering-av-skora-sarbara-och-aldre/

Under detta webinar lyfter vi möjligheten att förbättra patientens förutsättningar för en komplikationsfri operation genom prehabilitering. Tiden inför operation skall vara en förberedelsetid och inte en väntetid,särskilt gäller detta den sköra, sårbara och äldre patienten inför operation.

  1. ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, är ett framgångsrikt initiativ för global kirurgisk kvalitetsförbättring. En uppdaterad beskrivning av bästa möjliga kirurgiska vård och beskrivning av var prehabilitering kommer in i sitt sammanhang.
  2. Situationen för äldre i dagens Sverige. Om skörhet och malnutrition. Är operation en ättestupa?
  3. Betydelsen av nutrition inför operation.
  4. Vilka fysiologiska möjligheter ger träning hos äldre?
  5. Optimeringscentrum Danderyd – En randomiserad studie inför cancerkirurgi.
  6. Om samtidig åtgärd mot flera ohälsosamma levnadsvanor.
  7. Diskussion

Moderator: Roger Olsson, överläkare ortopedi, projektledare Stark för kirurgi – stark för livet

Medverkande: Olle Ljungqvist, professor i kirurgi, Örebro och internationell president ERAS, Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå, Elisabet Rothenberg, biträdande professor, Kristianstad och ordförande SWESPEN, Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, Göteborg, Klas Pekkari, docent kirurgi, Danderyd, Hanne Tönnesen, professor, bitr. överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief

TID & PLATS: Torsdagen den 8 december kl. 15.30-17.15 på Zoom
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_O8oIAg5eRA2VeFL2N4uF5w

Varmt välkomna till en spännande dag!

Flyer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mag-Tarmfonden utlyser anslag för gastroenterologisk forskning 2023

Anslagen är avsedda för vetenskapliga projekt inom klinisk gastroenterologisk och hepatologisk forskning.

https://stipendium.magtarmfonden.se/

BJS Society Award – nomination open

The BJS Society is delighted to launch the BJS Society Award.

The BJS Society Award recognises a discovery, innovation or scientific study that has changed clinical practice.

You are invited to nominate an exceptional individual for their scientific work that has had a profound impact on patient care.

The nomination window will open on 12 October and close on 30 November.

For more information, and guidelines for nomination, please visit bjsacademy.com/award.

Please take time to share this widely in your country, specialty and personal networks.

Update:
The nomination window for the BJS Society Award is now open.

Please submit your nomination for this award no later than Wednesday 30 November 2022 via the website where you can find more information and the guidelines.

The BJS Society Award recognises a discovery, innovation or scientific study that has changed clinical practice.

You are invited to nominate an exceptional individual for their scientific work that has had a profound impact on patient care.

We look forward to receiving your nomination and thank you for supporting us in #ShapingSurgicalScience.

Professor Anders Bergenfelz
Chair, BJS Society Limited