Professor behind ’Fast-track surgery’ honoured with award

Today we are delighted to officially present Professor Henrik Kehlet – the recipient of our inaugural BJS Society Award – with his award at a ceremony in Switzerland’s Lausanne.

Professor Kehlet was selected by a panel of experts from around the global surgical community, in a process similar to that of the selection for Nobel laureates, for his profound impact on patient care.

Described as a “colossus” in the field of research into perioperative care, Professor Kehlet’s works, based on sound basic science research, translational research, clinical trials, and publication of guidelines, have led to a paradigm shift in the principles of perioperative care.

Link for more information: https://mailchi.mp/bjsacademy/launch-of-the-bjs-society-award-9228636?e=d6028538b2

Inaugural BJS Society Award Recipient Unveiled

In October 2022, we opened the nomination window for the inaugural BJS Society Award, inviting you to nominate an exceptional individual who has had a profound impact on patient care.

What followed was a rigorous judging process, similar to the selection process for Nobel laureates, with a confidential panel of experts reviewing over 70 nominations made by experts from around the global surgical community.

Today, we are delighted to announce Professor Henrik Kehlet as the recipient of this award.

Professor Kehlet, Professor of Perioperative Therapy at the University of Copenhagen, has been recognised for his ground-breaking “Enhanced Recovery After Surgery” (ERAS) protocols, which have changed clinical practice in multiple fields of surgery and improved outcomes for patients all over the world.

Anders Bergenfelz, Chair of the BJS Society, said: “The rubric for this award states that it should represent a discovery, innovation or scientific study within the field of surgery that has changed clinical practice with a profound impact on patient care, and it is patently clear that Professor Kehlet’s outstanding work fulfills every one of these criteria.”

The accolade includes an award of €100,000, the largest monetary prize of its kind in the surgical field.

The award will be presented at a ceremony in Lausanne, Switzerland, on Friday 16 June.

For more information, go to https://www.bjsacademy.com/bjs-society-award-recipient You can also follow us on Twitter – @BJSAcademy

MRMI kurs i katastrofmedicin

Kursen är en internationell konceptkurs som ordnas av Karolinska och MRMID och ESTES. Den är väl dokumenterad, helt interaktiv och mkt uppskattad av de som gått den. Kursen har funnits sedan 2009.

Kursen hålls på KS 20–22 September 2023.

Annons (pdf, öppnas i nytt fönster)

BJS Editor Assistent

BJS and BJS Open wish to encourage young surgeons to take an interest in medical publishing. To this end, the BJS Society has established Editor Assistant bursaries. It is envisaged that suitable applicants will be at, or near, the end of higher surgical training, or recently appointed to a substantive post. Although no previous publishing experience is expected, the successful candidate will have scientific curiosity, write well and have a facility for constructive criticism.

Annons (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utbildningsboken 2022

Den reviderade utbildningsboken har skrivits med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:8 Läkarnas specialiseringstjänstgöring och målbeskrivningen i kirurgi som grund.

En förändring i målbeskrivningen 2015 är den gemensamma kunskapsbasen som omfattas av delmålen c1 till c4. Denna del av utbildningsboken och specialiseringstjänstgöring delas med plastikkirurger, urologer och kärlkirurger. Målsättningen med den gemensamma kunskaps- basen är, enligt Socialstyrelsen, att ST-läkaren ska kunna gå primärjour i kirurgi. Delmålen c1 till c4 ska alltså kunna uppfyllas tidigt under ST, det innebär att kraven är satta för primär- joursnivå inom kirurgi. Övrig anestesi samt kunskap kring trauma som specialistkompetenta kirurger ska kunna ligger under delmål c5-c12.

Rent generellt har kunskapskraven höjts i både målbeskrivningen och utbildningsboken. Fler ingrepp har fått nivån ”Behärska”. Det innebär att den specialistkompetenta kirurgen ska kunna handlägga tillståndet från början till slut men det betyder fortfarande att det gäller normalfallet. Som kirurg kommer du att behöva sträva efter att utvecklas under hela ditt yrkesliv. Komplicerade fall kommer alltid att finns inom varje diagnos, det ingår att fråga andra om råd och också be om återkoppling.

Länk till Utbildningsboken 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Current trends in British and Swedish coloproctology

Datum: 2-3 juni 2023

 Plats: Ersta Hotell & Konferens, Stockholm

Information: Detta är ett möte som Royal Society of Medicine i London håller varje år, på olika platser i världen. 2023 års möte äger rum i Stockholm och anordnas tillsammans med Karolinska. Ett viktigt mål är att förstärka banden mellan svensk och brittisk kolorektalkirurgi, och programmet har ett fokus på särskilda områden där respektive land är starka, både kliniskt och forskningsmässigt.

Information och anmälan: https://www.rsm.ac.uk/events/coloproctology/2022-2023/cor06/

Anbudsunderlag kongresstjänster för Kirurgveckan 2025 – 2028

Svensk Kirurgisk Förening organiserar sedan 1905 svenska kirurger. Föreningen bedriver utbildning av blivande kirurger, stöttar forskning och utveckling och är en aktiv röst för svensk kirurgi och de kirurgiska patienterna. Svensk Kirurgisk Förening arrangerar sedan 1996 Kirurgveckan som en årligt återkommande mötesplats för svenska kirurger. Kirurgveckan fyller en viktig roll för fortbildning, och är en uppskattad mötesplats för svenska kirurger, medicinteknisk industri och beslutsfattare i vården.

För avtalsperioden 2025 – 2028 önskar Svensk Kirurgisk Förening upphandla leverantör(er) av kongresstjänster, utställning och sponsorkontakter/sponsring enligt nedan:

Anbudsunderlag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Anbud lämnas senast 2023-04-28.

Multivisceraltransplantation 25 år på Sahlgrenska

25 YEARS OF INTESTINAL TRANSPLANTATION & REHABILITATION AT SAHLGRENSKA UNIVERSITY HOSPITAL ”Past, present and future”

22-23 May 2023 Gothenburg, Sweden

https://www.25yearsatsu.com/

Reuterskiölds pris 2023

Även i år kommer SLS utse pristagare som får motta sina priser på SLS årshögtid 24 oktober 2023.

Ett av priserna som delas ut i år är Reuterskiölds pris på 40 000 kr som delas ut vart fjärde år. Priset belönar värdefulla, av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi.

De sakkunniga granskar utgivna arbeten inom området men det går även att skicka in nomineringar.

Flyer (pdf, öppnas i nytt fönster)