Hur väljer vi rätt indikation, patient och timing?

Vi på Akademiska sjukhuset tillsammans med Gore planerar för en eftermiddag om transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) den 29 februari.  Nu när den högspecialiserade leversjukvården blivit allt mer centraliserade är möten och kunskapsutbyte viktigare än någonsin för att vi kunna erbjuda samma vård till patienter över hela Sverige. Förhoppningen är att eftermiddagen ska ge vägledning och värdefull diskussion kring när och varför TIPS bör göras.

Eftersom kirurger vanligen är inblandade vid handläggning av blödningar från åderbråck i magsäck och matstrupe (varixblödning) liksom vid utbredda intraabdominella tromboser skulle vi även vilja inbjuda kirurgerna på sjukhus i Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland- Härjedalen och Region Västernorrland (kollegor från övriga norrlandsregioner, Gävleborg och Dalarna, har erbjudits samma information vid möte med samma upplägg tidigare i år i Stockholm).

Fredrik Rorsman och Ulf Johnson och Johan Vessby
Samtliga vid Akademiska sjukhuset

Program (pdf, öppnas i nytt fönster)