Thomas Ihre stipendium

För att vidareutvecklas inom gastrokirurgi

Stipendium för dig som är medlem i SKF (Svensk Kirurgisk Förening) och vill vidareutvecklas inom gastrokirurgi.

Stipendiet på 50 000 kronor kan sökas för auskultation eller forskningsvistelse på annan klinik, eller till kliniskt projekt för att stimulera fortbildning och forskning inom gastrokirurgi (gäller ej för kongressresa).

Sista ansökningsdag 1 februari 2024

https://www.sls.se/vetenskap/sok-anslag/thomas-ihre-stipendium/