SVESEKs program under Kirurgveckan i Uppsala 2013

SOCIALT PROGRAM

Onsdag 21 augusti kl 14.00-16.00

Visning av Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8. Ciceron: Henry Johansson. Buss 12 avgår från Centralstationen (B3) mot Gottsunda kl 12.05 och 12.40 med ankomst till hållplats Kronparksgården kl 12.20 resp. 12.55. Endast för SVESEKmedlemmar. Föranmälan via kongressbyrån. Avgift 50 kronor.

Torsdag 22 augusti 

13.00-14.00  Gemensam lunch för SVESEK-medlemmar (sannolikt vid bord utanför kongressbyggnaden på stationssidan)

VETENSKAPLIGT PROGRAM torsdag 22 augusti (alla är välkomna, även icke SVESEK-medlemmar!)

14.00-14.30  Årsmöte.

14.30-15.15  SVESEK-föreläsning: Motions- och idrottsskador – Lars Peterson. Moderator Lo Hafström.

15.15-16.00  Kaffepaus. Utställningsbesök.

16.00-17.15  Symposium tillsammans med Svensk Plastikkirurgisk Förening– ”I går, i dag och i morgon” – Introduktion Lars-Ove Farnebo.

I: Plastikkirurgi – Elof Eriksson. Moderator Gunnar Kratz.

II: Medicinsk radiologi (särskilt bild- och funktionsdiagnostik) – Anders Persson. Moderator Joar Svanvik

Lars Peterson tillhör den unika gruppen med mycket få medlemmar av läkare som gjort en nationell och internationell karriär kliniskt, vetenskapligt och som idrottsman.  Hans största idrottsmeriter är som fotbollsspelare och i Fotbollsallsvenkan i Örgryte  och i Elitserien i ishockey i Frölunda Efter den aktiva karriären har han varit lagläkare för såväl fotbollslandslaget som ishockeylandslaget. Han är sedan 1979 medlem i Internationella Fotbollsförbundets (FIFA) medicinska kommitté och grundare av och medlem i  FIFA Medical Assessment and Research Centre (F-MARC) sedan 1994.

Lasse disputerade vid Gbgs universitet 1974 med avhandlingen: Fracture of the neck of the talus. An experimental and clinical study. Han har handlett sex doktorander till avhandlingar och har 200 publikationer. I mer än 25 år har han bedrivit basal cellforskning och utarbetat experimentella djurmodeller för detta. Han utförde 1987 den första autologa broskcellstransplantationen – den första kliniska cellterapin.  Han utnämndes till professor 2000.

Hans grundläggande forskning om broskcellstransplantation och den påföljande kliniska forskningen, speciellt vid skador i knäledens brosk har medfört mycket stor internationell uppmärksamhet. Lars Peterson var grundare av och president i International Cartilage Repair Society . Han har utvecklat nedbrytbara biomaterial som tillåter vävnadsinväxt för att understödja läkning vid skadad mjukdelsvävnad.

Baserat på sin stora kunskap om idrottsskador har han skrivit flera böcker som gått ut i stora upplagor.(boken SKADOR INOM IDROTTEN har översatts till 11språk)

Lars Peterson är den förste svensk som är Honorary Member of the Hall of Fame of American Ortopaedic Society of Sports Medicine. Lars Peterson promoverades till Doctor Honoris Causa vid Medicinska Fakulteten, Helsingfors Universitet 2010 och vid Universidad Catolica San Antonio , Murcia , Spanien 2011.

Han är fortsatt kliniskt aktiv som ortoped.
Lasse ska på SWESEK-sektionen  presentera idrotts- och motionsskador hos unga och gamla.


Anders Persson är chef för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) och professor i medicinsk bildvetenskap vid Linköpings universitet. Han har en gedigen klinisk bakgrund som röntgenläkare, överläkare, verksamhetschef och har arbetat aktivt sedan 1993. Persson är en internationellt erkänd pionjär inom medicinsk bildbehandling, datortomografi, magnet resonanstomografi och postmortala undersökningar. Han har givit över 350 inbjudna föreläsningar, författat sju bokkapitel och publicerat mer än 120 refereegranskade vetenskapliga publikationer. Han har fått flera utmärkelser, främst Knowledge Award 2010 för bästa offentliga kunskapsspridning i Sverige, Athena Award 2009 för bästa klinisk medicinsk forskning i Sverige och Lennart Nilsson Award 2008 för enastående bild skapande. Föreläsningen kommer att fokusera på den ökande betydelsen av bild och funktionsmedicin inom den framtida sjukvården.


Elof Eriksson, MD, PhD, är sedan 1997 “Professor of Plastic and Reconstructive Surgery” vid Harvard Medical School, Boston, USA.  Efter läkarutbildning i Göteborg och disputation där 1972 på anatomiska institutionen flyttade Elof Eriksson till USA för specialistutbildning i kirurgi i Chicago. Han utbildade sig sedan i plastikkirurgi Göteborg och i Richmond,  Virginia.

Elof Eriksson har varit vetenskapligt aktiv och har publicerat 166 vetenskapliga artiklar, 17 översiktsartiklar och 27 bokkapitel. Forskningen har fokuserats på sårläkning och genöverföring. Han har varit mycket aktiv som inbjuden föreläsare och har fått hedersuppdrag och utmärkelser. Under 2009 – 2011 har Elof Eriksson haft stora anslag bl.a. för  projekt som rör allograft transplantation av ansikte och dess delar vid svåra ansiktsdeformiteter. Elof Eriksson har varit starkt drivande i tillämpningen av molekylär biologi i utvecklingen av rekonstruktiv  plastikkirurgi och regenerativ medicin.