Alkoholfri operation – förslag till patientmaterial

Läs mer: https://www.sls.se/halsa–sjukvard/levnadsvanor/operation/Patientinformation/