Uppdaterade riktlinjer för kirurgi under COVID-19 i UK

Royal College of Surgeons har presentererat nya riktlinjer för kirurgi under pågående coronapandemi. De finns att läsa på https://www.rcseng.ac.uk/coronavirus/joint-guidance-for-surgeons-v2/
I Sverige har vi ännu inga liknande riktlinjer utan följer FHM och Socialstyrelsens råd tätt.