COVID-19 och kirurgi

Coronapandemin är över oss och kirurgkliniker landet över behöver snabbt anpassa sig till förändrad eller annorlunda verksamhet. Patienter kommer dock fortfarande att behöva opereras, alltifrån imperativ kärl- och cancerkirurgi till akuta livräddande ingrepp. Vår kunskap om vad en COVID19-infektion innebär för opererade patienter är ytterst begränsad och kunskap om detta behöver nu genereras så fort som möjligt. En forskargrupp utgående från Birmingham har lanserat en internationell studie kring COVID-infekterade patienter som genomgår ingrepp på operationssal, där Sverige är med i form av flera intresserade kirurger.

En etikansökan har lämnats in för hela nationen av oss i Umeå. Etikprövningsnämnden tar upp ärendet 28/4. Alla opererande specialiteter och sjukhus uppmuntras delta i denna studie vid namn CovidSurg, där det för varje sjukhus anmäls en ansvarig. Alla intresserade kan registrera sig på https://globalsurg.org/covidsurg/. Innan vi får formellt godkännande behöver man notera vilka patienter som genomgått kirurgi och antingen varit diagnosticerade med COVID19 alternativt postoperativt blivit diagnosticerade. Det finns en pappersversion av det studieformulär som sedan matas in elektroniskt och anonymiserat när väl ett godkännande finns.
Detta är ett unikt tillfälle för kirurger i Sverige att ta fram evidens som kan användas under pågående pandemi, eftersom data från studien kommer att släppas efter hand. Alla uppmuntras att delta och tveka inte att ta kontakt vid frågor: martin.rutegard@umu.se

Formulär (pdf, öppnas i nytt fönster)