Black box och patientsäkerhet – Är vi redo att göra kirurgin lika säker som flyget?

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=W_yskNXPlPE