Mag-Tarmfonden utlyser anslag för gastroenterologisk forskning 2023

Anslagen är avsedda för vetenskapliga projekt inom klinisk gastroenterologisk och hepatologisk forskning.

https://stipendium.magtarmfonden.se/