Utbildningsboken 2022

Den reviderade utbildningsboken har skrivits med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:8 Läkarnas specialiseringstjänstgöring och målbeskrivningen i kirurgi som grund.

En förändring i målbeskrivningen 2015 är den gemensamma kunskapsbasen som omfattas av delmålen c1 till c4. Denna del av utbildningsboken och specialiseringstjänstgöring delas med plastikkirurger, urologer och kärlkirurger. Målsättningen med den gemensamma kunskaps- basen är, enligt Socialstyrelsen, att ST-läkaren ska kunna gå primärjour i kirurgi. Delmålen c1 till c4 ska alltså kunna uppfyllas tidigt under ST, det innebär att kraven är satta för primär- joursnivå inom kirurgi. Övrig anestesi samt kunskap kring trauma som specialistkompetenta kirurger ska kunna ligger under delmål c5-c12.

Rent generellt har kunskapskraven höjts i både målbeskrivningen och utbildningsboken. Fler ingrepp har fått nivån ”Behärska”. Det innebär att den specialistkompetenta kirurgen ska kunna handlägga tillståndet från början till slut men det betyder fortfarande att det gäller normalfallet. Som kirurg kommer du att behöva sträva efter att utvecklas under hela ditt yrkesliv. Komplicerade fall kommer alltid att finns inom varje diagnos, det ingår att fråga andra om råd och också be om återkoppling.

Länk till Utbildningsboken 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster)