SVESEKS program under Kirurgveckan i Örebro 2015

Social program onsdagen den 19 augusti

Visning av Örebro slott kl. 17.00 följt av gemensam middag. Se Kirurgveckans program och anmälningsformulär – Endast SVESEK-medlemmar. Föranmälan obligatorisk.
Torsdag 20 augusti

08.15 SVESEKs årsmöte

09.00 – 09.45 SVESEK-föreläsning av Torgny Svenberg :Om den engelske kirurgen John Arderne och hans Practica från 1412 vilken finns på Kungliga Biblioteket.

10.15-11.45 Symposium: ”I går, i dag och i morgon” –

1/ Jon Ahlberg. Patientsäkerhet.

2/ Lars Påhlman. Diagnostik och behandling av rektalcancer.

FÖRFATTARPRESENTATIONER:

Torgny Svenberg, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) sedan 2000, arbetade med kolorektal kirurgi på KS, Solna 1977-2006.
Efter läkarutbildning vid KI, disputerade han 1978 på Danderyds sjukhus. Under ett år forskade Torgny Svenberg på Hammersmith Hospital i London 1980-81 och ett halvår på Yale University i USA (1989). Han har publicerat strax under hundra arbeten, de senaste aktiva åren mest om olika frågor rörande tarmens bakterier.
Torgny Svenberg var studierektor för kursen i kirurgi på KS i flera decennier och fick 1997 utmärkelsen Mäster av Medicinska Föreningen.

Efter att ha blivit pensionär har han varit medförfattare och redaktör av SLL:s (Stockholms läns landsting) Akut kirurgi, Behandlingsprogram som tillkom för att förbättra och likforma handläggningen av kirurgiska patienter på Stockholms olika akutmottagningar. Projektet lever vidare och boken skall snart ges ut i en tredje uppdaterad upplaga. Vidare har han varit medförfattare till boken Magen, Bakterier, buller och brak i serien ”KI:s forskare skriver”, som också utkommit i en uppdaterad upplaga.
Slutligen har Torgny Svenberg fångats av den engelske 1300-talskirurgen John Arderne och dennes olika skrifter.
Föreläsningen vid Kirurgveckan 2015 kommer att handla om en av skatterna på Kungliga Biblioteket, handskriften De Arte Phisicali et de Cirurgia, även kallad Ardernes Practica. Torgny Svenberg och den engelske historikern Peter Murray Jones har gjort en nyöversättning av den latinska texten som publicerats med historiska och medicinska kommentarer och alla illustrationer i färg i en bok som utkom 2014, både i en svensk och en engelsk upplaga.


Jon Ahlberg är född 1943 Beeston Notts, England och flyttade med familjen till Sverige efter kriget.
Jon studerade medicin vid Karolinska Institutet och blev leg. läk.1970, specialistkompetent i kirurgi 1976, med.dr. 1979 och docent i kirurgi vid Karolinska Institutet 1980. Han har varit verksam som kirurg i Stockholm vid Serafimerlasarettet, Danderyds sjukhus, St. Eriks sjukhus och verksamhetschef vid kirurgkliniken St. Görans sjukhus 1990-2003. Under tiden som verksamhetschef lade han stor vikt vid kvalitetsarbete och utformade en årlig redovisning av utfallet av klinikens arbete med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. I början av 1990-talet var han ordförande i Svensk Kirurgisk Förenings utbildningskommitté.
1989-2013 var Jon Ahlberg medicinsk redaktör vid Läkartidningen med särskilt ansvar för kirurgiska specialiteter, patientsäkerhetsfrågor och sjukvårdsorganisation.
Jon Ahlberg var 2004-2013 chefläkare vid patientskadeförsäkringen (Patientförsäkringen LÖF) med uppgift att återföra erfarenheter från försäkringen till vården samt att på olika sätt verka för ökad patientsäkerhet.
2008 fick Jon Ahlberg uppdrag av Svensk Kirurgisk Förening att delta i WHO:s arbete i projektet Safe Surgery Saves Lives. Den svenska versionen av WHO:s checklista för säker kirurgi lanserades 2009. Andra projekt som han arbetar med gäller säker förlossningsvård, infektioner vid höft- och knäplastiker, säker primärvård, säker bukkirurgi och många fler. Jon Ahlberg arbetar (deltid) fortsatt med patientsäkerhetsfrågor på Patientförsäkringen LÖF.


Lars Påhlman är professor emeritus vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet.

Lars Påhlman flyttade 1973 efter läkarutbildning i Uppsala till Falu lasarett och flyttade tillbaka till Uppsala 1979 för s.k. lasarettsläkarutbildning. Han disputerade på en avhandling om rektalcancer 1985, blev universitetslektor 1994 och professor i kirurgi vid Uppsala Universitet år 2000.

Lars Påhlman har varit vetenskapligt aktiv och har över 500 vetenskapliga publikationer och har haft 26 doktorander som disputerat. Forskningen har fokuserat på alla aspekter inom kolorektal kirurgi men med huvudinriktning mot kolorektal cancer. Han har varit mycket aktiv som inbjuden föreläsare och har fått hedersuppdrag, utmärkelser och är hedersmedlem i 12 föreningar, nationellt och internationellt.

Lars Påhlman har även varit aktiv i föreningslivet. Han var med och grundade Svensk Kolorektalkirurgisk förening och var dess ordförande 1996-98. Han var också med och grundade European Society of  Colo-Proctology och var dess president 2006-07.  Lars Påhlman var president i European Society of Surgical Oncology 2002-04 Vidare aktiv i nordisk kirurgisk förenings kolorektalsektion samt dess ordförande 1989-99, ordförande i svensk arbetsgrupp för adjuvant behandling av gastrointestinal cancer 1985-2013 samt ordförande i svenska kolorektalcancerregistret 1995-2013. Lars Påhlman var med och bildade European Board of Surgical Qualification  – EBSQ (första ackreditering under ISUCRS i Malmö 1998) och var ordförande där 2003-11 .

Lars Påhlman har stora anslag från Cancerfonden för projekt som rör prevention, screening och behandling av kolorektal cancercancer.
Föreläsningen under Kirurgveckan i Örebro kommer att fokuseras på 35 års utveckling av rektalcancerkirurgi i Sverige och världen.