SVESEKS program under Kirurgveckan (v.34) i Karlstad 2014

Torsdag den 21 augusti.

Kl. 08.15 – 09.45 Symposium (tillsammans med SIKT) – ”I går, i dag och i morgon med fokus på innovativ kirurgisk teknik”: (lokal Zarah Leander).

1. Urologi (särskilt prostatakirurgi) – Peter Wiklund KS Solna. Moderator Emmanuel Ezra.

2. Ortopedi (särskilt deformitetskirurgi)  – Acke Ohlin SUS, Malmö. Moderator Göran Ekelund.

Kl. 10.15 – 11.15 Årsmöte i SVESEK  (Lokal Selma Lagerlöf).

Kl. 11.15 – 12.00  SVESEK – föreläsning. Ingemar Ernberg.  Behovet av en ny ”cancermodell” i  framtida cancerbehandling. (Prel. Titel). (Lokal Kongressalen).

Moderator: Lars-Ove Farnebo

Ingemar Ernberg är professor i tumörbiologi vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet

Ingemar Ernberg, professor sedan 1995, leder en forskargrupp vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, KI (MTC).

Hans forskning är fokuserad på samband mellan infektioner och epigenetiska mekanismer vid cancer hos människa.

Ingemar Ernberg disputerade hos Georg Klein 1979 på en avhandling om cancervirus. Han blev docent i Tumörbiologi 1981 och blev 1983 legitimerad läkare. Han var studierektor för KIs forskarutbildning 1978-1981 och byggde upp den nya institutionen MTC som dess första prefekt.

Han har suttit i IARCs (International Agency for Cancer Research, Lyon) vetenskapliga råd och var under lång tid Cancerfondens vetenskaplige sekreterare.

Idag är han ordförande i Forskarnätverket ”KI Cancer”, samordnare för dess forskarutbildingsprogram inom Onkologi och Tumörbiologi, samt driver vid KI den uppmärksammade seminarieeverksamheten ”What is life? The future of biology”. Han leder ett KI-konsortium som utvecklar kostnadseffektiva redskap för att kartlägga tarmens normalflora (”kroppens minst kända organ”) vid hälsa och sjukdom och är koordinator för KIs Kina-samarbete (inkl. ordf. KI-China faculty).

Ingemar Ernberg har skrivit drygt 200 vetenskapliga arbeten, medverkat i läroböcker: ”Onkologi”, ”Gender Medicine”, ”Mag-tarmkanalens cancersjukdomar” (red. Hafström m. fl. 2013), i populärvetenskapliga böcker bl. a. om det moderna cancerbegreppet – ”Den hänsynslösa cellen”, ”Vad är liv?”, ”Bröstcancer”, ”Prostatacancer” och ”Magen-bakterier, buller och brak”, samt ”Kreativitet och Flow” (red. G.Klein 2012).

Ingemar Ernberg är nu årets SVESEK-föreläsare.


Peter Wiklund är professor vid Karolinska Institutet liksom överläkare vid Urologiska kliniken, Karolinska sjukhuset/Solna.

Peter Wiklund är sedan 1999 professor i urologi och tillträdde samma år som chef för Urologiska kliniken på dåvarande Karolinska Sjukhuset.

Efter läkarutbildning vid Karolinska Institutet och disputation där 1985 vid Fysiologiska Institutionen, gjorde Peter Wiklund ”post doc” vid Wellcome Research Laboratories i London.

Peter Wiklund har varit vetenskapligt aktiv och har över 200 vetenskapliga publikationer. Forskningen har fokuserats på kväveoxid samt robotkirurgisk utveckling. Han har varit mycket aktiv som inbjuden föreläsare och har fått hedersuppdrag och utmärkelser. Sedan 2011 har Peter Wiklund haft stora anslag bl. a. för projekt som rör prevention och behandling av prostatacancer. Föreläsningen vid Kirurgveckan domineras av erfarenheterna från robotkirurgi vid prostata operationer.


Acke Ohlin, docent och överläkare vid ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus(SUS)/Malmö.

Acke Ohlin, f. 1949, har sedan 20 år förestått ryggsektionen som överläkare vid Ortopediska kliniken i Malmö, där man nu bedriver all ryggkirurgi från skallbas till bäcken för patienter i alla åldrar. Liksom inom andra specialiteter har utvecklingen varit explosionsartad under de senaste dekaderna.

Han disputerade 1990, och är sedan 1992 docent i ortopedi vid Lunds Universitet. Han har publicerat ett 70-tal vetenskapliga artiklar i ‘peer-reviewed’ tidskrifter, kapitel i flera läroböcker och ryggdelen i boken Barnortopedi (2006). Vidare har han varit handledare för två doktorander inom ortopedi och radiologi.

Han är den ende svenska aktiva ortopeden som är invald i Scoliosis Research Society (1999).

Acke Ohlin har, tillsammans med Agneta Montgomery, utvecklat en revolutionerande minimalinvasiv metod vid framförallt scoliosoperationer. Denna metod presenteras nu vid Kirurgveckan