Kallelse till SVESEK:s årsmöte 2008

Du hälsas välkommen till SVESEK´s årsmöte under kirurgveckan i Umeå. Agenda och verksamhetsberättelsen för 2007 bifogas. Den kommer även att finnas på SKFs hemsida under SVESEK-länken tillsammans med ekonomisk redovisning och valberedningens förslag. Gå in på SKF´s hemsida och klicka på SVESEK.

Tid:

Kl 11.30 – 12.00 tisdag 19 augusti 2008-06-16

Plats:

Sal Merkurius, Nolia konferenscentrum i Umeå.

SVESEK´s program under tisdagen 19 augusti.

08.30 -10.00  
Symposium ”Konsekvenser idag av gårdagens kirurgi”
Bo Eklöf – Kärlkirurgi
Tore Scherstén –  ”Kirurgisk darwinism – vilka tekniker överlever”

10.45 – 11.30 
Högtidsföreläsning.
Nisse Simonsson – ”The Pathology of Leadership”

11.30 – 12.00
Årsmötesförhandlingar

12.00 – 13.00 
Gemensam lunch, kostnadsfri för SVESEK´s medlemmar. Lunchlokal meddelas senare på hemsidan

Ljungskile 2008 06 16

För styrelsen
Bengt Frisk
Ordförande