Valberedningens förslag inför årsmötet 2008

Valberedningen inom SVESEK föreslår som revisorer för kommande år (1år):

Lars-Olof Dahlbäck Fiskebäckskil och Anders Helleberg Uppsala

För Valberedningen 2008 0610
Leif Spangen och Roland Jansson