Kallelse till SVESEK´s årsmöte 2009

 Du hälsas välkommen till SVESEK´s årsmöte under Kirurgveckan i Tylösand/Halmstad. Dagordning och verksamhetsberättelsen för 2008 bifogas.Handlingar  finns också på SKF´s hemsida under fliken SVESEK tillsammans med valberedningens förslag (när det senare är klart).

Tid:
11.20 – 12.00 torsdag 20 augusti 2009

Plats:
Lokal C, Hotell Tylösand, Tylösand/Halmstad

SVESEK´s program under torsdagen den 20 augusti.

08.15 – 09.45
”Igår, idag och i morgon” – symposium.

  1. Carl-Gustav Groth – transplantationskirurgi.
  2. Sten Lennquist  – trauma och katastrofmedicin.

Moderator Bengt Frisk och Göran Ekelund.

10.30 – 11.15
SVESEKföreläsning. Ingvar Eriksson: Fältskär under Karl XII:s krig – slaktare eller kirurg?Moderator Henning Höjer.

11.20 – 12.00
SVESEK´s årsmöte.

12.00 – 13.00
Lunch för SVESEK´s medlemmar.
Sponsor Baxter.

Välkomna!

Bengt Frisk
Ordf SVESEK