Valberedningens förslag till årsmötet i SVESEK i augusti 2009

Vid årsmötet på Kirurgveckan i Halmstad 2009 skall valberedningen lägga fram förslag på sekreterare och ytterligare en ledamot i styrelsen för de närmaste två åren samt förslag på två revisorer för ett år.

Vårt förslag är:
Sekreterare: Göran Ekelund (omval), Årtholmsvägen 200, 21620 Malmö
En styrelseledamot: Jan Olof Svensson (omval), Granbacken 25, 85634 Sundsvall. Telefon: 060-120152 eller 0702939772

Revisorer:
Lars-Olof Dahlbäck (omval), Grönskult Edshagen 198, 45034 Fiskebäckskil. Telefon: 0523-23128 eller 0703136130
Anders Helleberg omval), Mullvadsvägen 2, 75591 Uppsala. Telefon: 018-360233 eller 0768436250

Både Leif Spangen och Roland Jansson önskar avgå som valberedare.

För valberedningen 2009-05-18

Leif Spangen och Roland Jansson