Verksamhetsberättelse 2008 Sveriges Seniora Kirurger – SVESEK

SVESEKs årsmöte 2008 hölls under Kirurgveckan i Umeå (se nedan).

Styrelsen har härutöver under året haft två protokollförda sammanträden. I övrigt har styrelsens arbete skett med telefonsamtal och e-postkontakter.

Antalet medlemmar ökade med 13 och var 74 vid årets slut. Medlemsrekrytering har skett med två brev till presumtiva medlemmar och med information på SKF:s hemsida. Ett informationsbrev har också skickats ut till sällskapets medlemmar.

Under Kirurgveckan i Umeå arrangerade vi ett symposium på temat ”Igår, idag och i morgon”. Tore Scherstén  talade om kirurgins utveckling under rubriken ”Kirurgisk darwinism – vilka tekniker överlever”. Bo Eklöf gav en rapsodi över kärlkirurgins utveckling från antiken till morgondagens kärlkirurgi. Den traditionella SVESEK-föreläsningen hölls av Nisse Simonsson under rubriken ”The Pathology of Leadership”. Med humor och allvar gav han oss en lika fascinerande som skrämmande berättelse om hur sjukdom och personlighetsstörning hos några av världens stora politiska ledare har påverkat historiens gång.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arrangera ett symposium och en SVESEK-föreläsning även under Kirurgveckan i Halmstad 2009. Efter årsmötet åt medlemmarna en gemensam lunch.

Ett referat av SVESEK´s program under Kirurgveckan i Umeå publicerades i Svensk Kirurgi. SVESEK-länken på SKF:s hemsida har fortlöpande uppdaterats.

Bengt Frisk

ordförande