Kallelse till SVESEK´s årsmöte 2010

Du hälsas välkommen till SVESEK´s årsmöte under Kirurgveckan i Göteborg. Agenda för mötet och verksamhetsberättelsen för 2009 bifogas. Dessa finns också på SKF´s hemsida under fliken ”SVESEK”. Valberedningens förslag kommer att publiceras på hemsidan i god tid före mötet.

Tid:

11.20 – 12.00 torsdag 26 augusti 2010.

Plats:
Sal D, Svenska Mässan.

SVESEK´s program under torsdagen den 26 augusti.

08.15 – 09.45
Symposium med tema ”Igår, idag och i morgon”.

1. Leif Spangen – ”Fyra mindre vanliga primära bråck i främre bukväggen”. Moderator: Bengt Frisk.

2. Lars Olof Hafström – ”Leverkirurgi igår, idag och i morgon”.
Moderator: Göran Ekelund.

10.30 – 11.15
SVESEKföreläsning Lars Räf – ”Den svenska kirurgins vagga”.
Moderator: Jan Olof Svensson.

11.20 – 12.00
SVESEK´s årsmöte.

12.00 – 13.00
Lunch för SVESEK´s medlemmar.

Välkomna!

Bengt Frisk
Ordförande SVESEK