Program för SVESEK vid Kirurgveckan i Halmstad 2009

Torsdagen den 20 augusti kl 0815-1300

1. Symposium med tema ”I går, i dag och i morgon” Moderatorer Bengt Frisk och Göran Ekelund:
A.  Carl-Gustav Groth om transplantationskirurgi .
B.  Sten Lennquist om trauma och katastrofmedicin

2. SVESEK föreläsare: Ingvar Eriksson ”Fältskär under Karl XII:s krig – slaktare eller kirurg?” Moderator Henning Höjer.

3. Årsmöte

4. Lunch för SVESEKs medlemmar.

Hela Kirurgveckans program kommer att publiceras på SKFs hemsida.