Program under Kirurgveckan i Göteborg 2010

26 august 2010 kl. 0815-1300. Programmet ser ut så här:

1. Symposium med tema ”I går, i dag och i morgon”

A. Leif Spangen – ”Fyra mindre vanliga primära bråck i främre bukväggen”.
Moderator: Bengt Frisk.

B. Lars Olof Hafström – ”Leverkirurgi igår, i dag och i morgon”.
Moderator: Göran Ekelund.

2. SVESEKföreläsare:

Lars Räf – ”Den svenska kirurgins vagga”.
Moderator Jan-Olof Svenssson.

3. Årsmöte.

Kallelse m.m., se under Aktuellt

4. Lunch för SVESEKs medlemmar.

Exakta tider införes när de är kända.

Presentation av föreläsarna:

Leif Spangen föddes i Norge 1938. Han studerade medicin i Tyskland och Sverige och tog med lic examen på KI 1967. Han utbildade sig till kirurgspecialist främst i Stockholm, och skaffade sig sedan en bred lasarettsläkarutbildning inkluderande både thorax- och neurokirurgi.
Han skrev en avhandling om Spigeliibråck 1976 och blev docent i allmän kirurgi 1977. Från och med mars 1978 har han varit verksam som överläkare vid kirurgkliniken i Karlstad.
Leif Spangen har varit den breda kirurgen som har kunnat operera i stort sett allt. Under senare år ägnade han sig mycket åt kärlkirurgi.

Han har ägnat mycket intresse åt bråckkirurgi och skrivit en lång rad artiklar och lärobokskapitel i ämnet bl.a. i Nyhus och Condons  ”Hernia” och har hållit många uppskattade föredrag. Hans kunskaper har utnyttjats av Svensk Kirurgisk Förening där Leif varit  medlem i styrgruppen för Svenska Bråckregistret och Arbetsgruppen för bukväggskirurgi. Leif Spangen har varit en av landets mest välrenommerade bråckkirurger och besitter  kunskap om utvecklingen från då till nu.

Lars-Olof (Lo) Hafström började sin kirurgiska karriär i Lund och intresserade sig tidigt för cancer- och leverkirurgi – något som han än mer engagerat sig i i Göteborg där han senare verkade i många år innan han utnämndes till professor i kirurgi i Umeå.
Lo, som suttit i Svensk Kirurgisk Förenings styrelse, var med och startade vår tidskrift Svensk Kirurgi och var dess förste redaktör.
Lo har, och har haft, ett stort onkologiskt intresse. Närmast otaliga är de onkologiska veckokurser – oftast i fjällvärlden – som Lo med så stor framgång arrangerat.
Lo startade redan på -60talet bl.a. – en arbetsgrupp för adjuvant behandling vid gastrointestinal cancer –  en grupp som lever kvar och som genom åren har drivit en mångfald kliniska studier.
Lo är nu pensionerad men har tills nyligen på nytt deltagit i Göteborgs leverkirurgi, nu som senior konsult.

Lo kommer i sin föreläsning att dela med sig av sin långa erfarenhet och stora kunskap inom leverkirurgi.

Lars Räf är en nestor i svensk kirurgi. Han utbildades på KI och har en mycket bred kirurgisk kompetens. Redan i sitt avhandlingsarbete gjorde han en betydelsefull upptäckt, nämligen att kaliumtabletter var orsak till många oförklarade ulcerationer och stenoser i tunntarmen och detta ledde till att tabletterna förändrades (slow release) och därmed försvann problemet.
Lars Räf är en nestor inte minst i Stockholm där han, i tur och ordning, varit kirurgchef m.m. på fyra sjukhus, bl.a. Serafen och sist Sankt Göran.
Lars Räf har varit mycket aktiv i Svensk Kirurgisk Förening, först som vetenskaplig sekreterare under fyra år på -70talet och senare på -80 talet som ordförande i fyra år. Bl.a. har han haft stort intresse för utbildningsfrågor. Han arrangerade under många år, tillsammans med Ejnar Erikson och Lo Hafström, traumakurser (Storlien). Lars har förenat några av sina stora intressen, idrott och trauma, som mångårig landslagsläkare för friidrott. Under många år var Lars Räf medicinsk redaktör för Läkartidningen.
Lars Räf har hedrats med Acrelmedaljen i silver (SKF) och med en honorärprofessur.
Ett annat stort intresse som förenats med stor kunskap är medicinhistoria och det har resulterat i ett flertal publikationer. Som SVESEKföreläsare 2010 ger Lars oss exempel på detta.

Hela Kirurgveckans program kommer att publiceras på SKFs hemsida.