Program under Kirurgveckan i Visby 2011

Onsdag 24 augusti:

Socialt program för SVESEK medlemmar.

Besök på Riksantikvarieämbetet med föreläsning och information om fornfynd.

Föranmälan via Kirurgveckans arrangör eller till Lars-Ove Farnebo. Avgift 50 kronor.

Samling för föranmälda på Riksantikvarieämbetet, Artillerigatan 33, Visby kl 17.00

Gemensam middag för SVESEK medlemmar efter anmälan senast 15 juli lars-ove.farnebo@ki.se

Torsdag 25 augusti kl 09.45-11.15:

Symposium – ”I går, i dag och i morgon”

1. Per-Ebbe Jönsson – ”Mammarcancer”.

2.Ola Stenqvist – ”Anestesiutvecklingen”.

Moderatorer: Larsolof Hafström och Bengt Frisk.

11.45-12.30: SVESEK-föreläsning. Johannes Järhult – ”Kulturella kirurger – finns dom?”

Moderator Lars-Ove Farnebo.

12.30: SVESEKs årsmöte

13.00: Gemensam lunch för SVESEKs medlemmar.


Professor Per-Ebbe Jönsson

Per Ebbe Jönsson är född i Växjö 1945 och flyttade vid 17 års ålder till Malmö.
Läkarutbildningen skedde i Lund med den kliniska delen vid Malmö allmänna sjukhus. Per-Ebbe avlade med. lic. examen 1970.
Kirurg banan halkade han in på via ett kir. vik. i Kristianstad hos den karismatiske Fredrik Koch. De följande åren skolades han i allmänkirurgi av docent Åke Andersson.
Efter föredrag på Riksstämman bestämde Stig Bengmark att Per-Ebbe skulle bli underläkare i Lund och han placerades på onkologteamet. Hans kliniska och vetenskapliga verksamhet fokuserades på malignt melanom, vilket ledde till disputation 1980.
Per-Ebbe blev samma år docent och biträdande överläkare i Lund och följde upp med ettclinical fellowship vid St Joseph Hospital, Houston.

1983 flyttade han till en överläkartjänst i Helsingborg där han sedan arbetat kliniskt och med forskning. Han har haft anslag från Riksföreningen Mot Cancer och medicinska forskningsrådet . I hans CV framgår att han har varit huvudhandledare för 4 och delhandledare för 10 doktorander och redovisar 180 publikationer.

2005 utnämndes han till professor.

Per-Ebbe är i Sverige ledande i det kliniska arbetet och forskningen kring bröstcancer. Han införde 1996 Elston-graderingen, 1997 var han med och startade Svensk förening för bröstkirurgi och var dess ordförande 1997- 2003. Per-Ebbe skapade den första bröstenheten i Sverige vid Helsingborgs lasarett 2002. Denna blev en modell för hur bröstcancerpatienterna bör tas omhand.
2005 fick han för detta BRO:s utmärkelse. Han är redaktör för boken Bröstcancer.

Per- Ebbe ska ge en historisk återblick på handläggning av bröstcancer, presentera nuvarande strategi och spekulera hur kvinnor med bröstcancer ska handläggas i framtiden.


Professor Ola Stenqvist

Ola Stenqvist föddes i Helsingborg 1944. Där växte han upp och tog studenten 1964. Han är gift med Mia och har två vuxna barn. Efter uppnådda 65 år har han åter flyttat till Skåne och bor numera i Viken  norr om Helsingborg.
Medicinarutbildningen skedde i Göteborg. Med undantag för 4 år på andra orter, har han blivit Göteborg och Sahlgrenska Sjukhuset trogen under sin yrkesverksamma tid.
Ola valde Anestesi och Intensivvård och blev specialist 1975. Han har innehaft en överläkartjänst på Sahlgrenska Sjukhuset under åren 1986 – 2009. Han har huvudsakligen arbetat med anestesi vid stor kirurgi med inriktning på gasanestesi vid transplantationskirurgi.
Ola har varit och är fortfarande mycket engagerad i forskning och undervisning. Han doktorerade 1979 på en avhandling om trachealskador från endotrachealtuber och blev docent 1982. Han är adjungerad professor vid Sahlgrenska Akademin och har handlett ett 10 tal doktorander.
Hans forskningsområden omfattar främst metabolt gasutbyte, indirekt kalorimetri och numera lungmekanik hos patienter som respiratorbehandlas inom intensivvården.
Under studietiden var han aktiv medicinarspexare. Han både skrev spex och agerade. Erfarenheter därifrån har han burit med sig senare i livet. Olas humor blandat med allvar har varit mycket uppskattad i kontakten med kollegor och medarbetare. Inte minst har han använt  dessa redskap när han på ett ironiskt och träffsäkert sätt kritiserat omorganisationer och strukturförändringar med en vass tunga och skarp penna.
Ola är mycket engagerad i det han gör och det skall bli spännande att höra honom berätta om anestesiutvecklingen från då till nu och med framåtblickar.


Professor Johannes Järhult

Årets SVESEK-föreläsare är professor emeritus Johannes Järhult som föreläser med titeln: ”Kulturella kirurger finns dom?”

Johannes Järhult föddes i Jönköping. Han kommer från en skrivande familj med morföräldrar, föräldrar och syskon som författare. Själv hade han i tonåren planer på att bli journalist och var flitig skribent i landsortspressen. Slutligen valde han dock läkarbanan
och läste medicin i Lund. Han disputerade på en avhandling om blödningschock på fysiologiska institutionen 1975. Blev docent i fysiologi 1976 och fick därefter sin grundläggaande kirurgutbildning vid Lasarettet i Lund. Där blev han i början av 80-talet först teamchef för leverkirurgin och därefter för endokrinkirurgin. Efter detta har han en lång och framångsrik karriär vid kirurgklinikerna i Eksjö, Umeå, Ersta, Huddinge och Ryhov Jönköping. Han var ledamot av Svensk Kirurgisk Förenings styrelse och redaktör för Svensk Kirurgi 1986-93. Därefter har han haft en rad tunga administrativa uppdrag inom svensk medicin (SBU, SPUR, SPRI m.m.) Han blev adjungerad professor i kirurgi vid Linköpings Universitet 2002.
Johannes Järhult är en av kirurgföreningens mest färgstarka medlemmar. Han har en sällsynt förmåga att inte alltid stryka medhårs och hans inlägg i Svensk Kirurgi och vid föreningens möten har alltid skapat livlig debatt. Vi ser fram emot årets SVESEK-föreläsning med spänning!