Kallelse till SVESEK´s årsmöte 2011

Du hälsas välkommen till SVESEK´s årsmöte under kirurgveckan i Visby. Agenda för mötet och verksamhetsberättelsen för 2010 bifogas. Dessa finns också på SKF´s hemsida under fliken ”SVESEK”. Valberedningens förslag kommer att publiceras på hemsidan i god tid före årsmötet.
Tänk på att anmäla Dig i tid. Anmälningsavgiften är låg, men efter 1 juni höjs den med 1000 SEK.
Hela SVESEK´s program under onsdag och torsdag finner Du på hemsidan.
Anmäl Dig också gärna till det sociala programmet för SVESEK´s medlemmar på onsdag kl 17.00 med besök på Riksantikvarieämbetet med efterföljande gemensam middag. Anmälan på hemsidan.

Plats:
Sal E, Wisby konferensanläggning

Torsdag 25 augusti 2011.

09.45 – 11.15   Symposium

11.45 – 12.25   SVESEK-föreläsning

12.30 – 12.50   Årsmöte

12.50 – 13.00   Produktinformation

13.00 – 14.00   Gemensam lunch för SVESEK´s medlemmar

Välkomna!

Bengt Frisk

Ordförande SVESEK