Verksamhetsberättelse 2010 Sveriges Seniora Kirurger – SVESEK

Styrelsearbetet har under året huvudsakligen skett via frekventa e-post – diskussioner och telefonsamtal. Ett protokollfört styrelsesammanträden ägde rum i anslutning till Kirurgveckan.

SVESEK har för sin verksamhet haft ett bidrag från SKF på 35000 SEK.
Medlemsantalet ökar stadigt och under året passerade antalet 100-strecket. Medlemsrekryteringen har skett via ett invitationsbrev utsänt till de medlemmar i SKF som under året fyller eller föregående år fyllde 65 år.

Styrelsearbetet har huvudsakligen kretsat kring planeringen för och genomförandet av det egna programmet på Kirurgveckan i Göteborg. Under hösten har planeringen för program under Kirurgveckan 2011 i Visby dominerat styrelsens arbete.
Vi tror att SVESEK´s verksamhet starkt bidragit till att allt fler kirurger äldre än 65 år deltar i Kirurgveckorna.
Vi var tidigt på året klara med publicering på SKF´s hemsida av vårt program till årets Kirurgvecka i Göteborg.
Det nu traditionella symposiet på temat ”Igår, Idag och I morgon” hölls i år av Leif Spangen som talade om tre ovanliga bråck, och Lars Olof Hafström som talade om leverkirurgi i detta perspektiv. Lars Räf höll årets SVESEK föreläsning om Olof af Acrel och Serafimerlasarettet under titeln ”Den svenska kirurgins vagga”. Ett 50-tal åhörare lyssnade på föreläsningarna.
Två av föredragen är utförligt refererade i Svensk Kirurgi och föredraget om bråcken är publicerat som en särskild artikel i samma tidskrift.
Under det efterföljande årsmötet fick styrelsen i uppdrag att arrangera ett symposium och en SVESEK föreläsning också under Kirurgveckan i Visby 2011.
Efter avslutat årsmöte samlades medlemmarna för en gemensam lunch i en av mässans restauranger.

Information om SVESEK har fortlöpande uppdaterats och finns att läsa på SKF´s hemsida.

Bengt Frisk
Ordförande