Bengt Ihre research fellowship

Bengt Ihre Research Fellowship är en strategisk satsning inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk gastroenterologisk forskning genom ökad nationell sam­verkan och nätverksbyggande.
Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för kliniska forskningsprojekt under två års tid inom gastro­enterologi och gastrokirurgi.

Annons (pdf, öppnas i nytt fönster)