State of the Art Covid-19

24-25 november

Kirurgi och kirurgisk forskning under Covid-19 pandemin
Svensk Kirurgisk Förening bjuder in till två sessioner med temat kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19 pandemin.

https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/vetenskapligt-program/programoversikt1/14.30/svensk-kirurgisk-forening/