GDPR – Svensk Kirurgisk Förening

Du kanske har hört talas om GDPR, som står för General Data Protection Regulation. Det är en EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen, PuL, från och med den 25 maj 2018. Mycket blir sig likt men kraven skärps på hur vi får behandla dina personuppgifter.

Svensk Kirurgisk Förening kommer att följa GDPR och har en uttalad ambition att värna om medlemmarnas integritet. Svensk Kirurgisk Förening skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag

De personuppgifter vi hanterar om dig som medlem är de som du själv angav när du ansökte om medlemskap och de uppdateringar du därefter gjort avseende arbetsplats, medlemskap i delförening etc. Föreningens tillgång till dessa uppgifter och lagring av dessa i vårt medlemsregister är en förutsättning för medlemskap. Det kan till exempel vara namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress, och arbetsplats. Andra uppgifter är information som du lämnar när du skriver inlägg i Svensk Kirurgi, deltar i kurser eller presenterar material på Kirurgveckan och andra möten som föreningen anordnar.

Från maj i år inför vi en kryssruta i medlemsansökan att man godkänner lagring av dessa uppgifter. Syftet med uppgifterna är att ge en god medlemsservice, skicka meddelanden och information, distribuera Svensk Kirurgi etc.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina uppgifter till utomstående aktörer eller företag men vårt aktiebolag Svensk Kirurgisk Förening Verksamheter AB som bland annat ordnar KUB-kurser och Kirurgveckan har samma tillgång till uppgifterna som föreningen

Ansvarig för personuppgifterna är Barbara Dürr på kansliet och du kan som medlem när som helst begära att få ett utdrag på de personuppgifter vi har om dig. Enklast är i så fall att du skickar mail till Barbara. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade i föreningens databas men de uppgifter som är nödvändiga för vårt medlemsregister kan bara raderas efter utträde ur föreningen. Svensk Kirurgisk Förening avser att systematiskt gallra uppgifter ur medlemsregistret avseende avgångna medlemmar.

Per-Anders Larsson
Skattmästare