Nationella BKT-gruppen

Den nationella BKT-gruppen(se nedan) består av kursansvariga från de kursorter där kursen ges i dag samt en representant från styrelsen i SKF. Sedan den första kursen hölls i Västerås, har konceptet successivt anpassats till den svenska ST-utbildningen i kirurgi. Medlemmarna i den nationella BKT-gruppen har träffats två gånger årligen för att gemensamt utforma kursmaterial och innehåll.

Den nationella BKT-gruppen består av, från vänster: Rickard Norblad, Maria Nordström, Antoni Zawadski, Stefan Redéen, Arne Eklund (Ordf.), Dan Sevonius, Camilla Sjöstedt Zsigmond, Yucel Cengiz, Jonas Leo
På fotot saknas Joakim Folkesson och Anders Rosemar.