Riktlinje för utbildning i basal gastroskopi i Sverige

Riktlinje för utbildning i basal gastroskopi i Sverige (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 1, Checklista för gastroskopiintroduktion (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 2, Nationell bedömningsmall gastroskopi (pdf, öppnas i nytt fönster)