Laparoskopiskt ultraljud vid cholecystektomi LUS webinar

Kirurgkliniken på Frölunda Specialistsjukhus startade med LUS (iOUS) 2009 och man utför LUS rutinmässigt vid LC som alternativ till IOC vid kolecystektomi.
Sedan 2009 man har utfört drygt 1000 kolecystektomier med rutinmässigt LUS utan en enda gallgångsskada och inga komplikationer peroperativt.
ÖL Darius Ribokas planerar kurs i intraoperativt LUS på FSS den 19 september 2022. Sista anmälningsdag den 5 september. Först till kvarn!
Kontakt: lus.kurs@vgregion.se

Länken till program på Gallriks sida:
Utbildning – GallRiks (uu.se)

Länk till webinar:
https://info.bkmedical.com/real-time-active-imaging-in-laparoscopic-cholecystectomies-with-intraoperative-ultrasound-2?submissionGuid=a661f4ef-0474-4029-a15b-53b4632ab105