Anbudsunderlag kongresstjänster för Kirurgveckan 2025 – 2028

Svensk Kirurgisk Förening organiserar sedan 1905 svenska kirurger. Föreningen bedriver utbildning av blivande kirurger, stöttar forskning och utveckling och är en aktiv röst för svensk kirurgi och de kirurgiska patienterna. Svensk Kirurgisk Förening arrangerar sedan 1996 Kirurgveckan som en årligt återkommande mötesplats för svenska kirurger. Kirurgveckan fyller en viktig roll för fortbildning, och är en uppskattad mötesplats för svenska kirurger, medicinteknisk industri och beslutsfattare i vården.

För avtalsperioden 2025 – 2028 önskar Svensk Kirurgisk Förening upphandla leverantör(er) av kongresstjänster, utställning och sponsorkontakter/sponsring enligt nedan:

Anbudsunderlag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Anbud lämnas senast 2023-04-28.