Ansökan om medlemskap

Bästa/e kollega

Intresset för en intresseförening för pensionerade kirurger har visat sig vara stort. Under Kirurgveckan i Örebro år 2006 bildades ett sällskap inom Svensk Kirurgisk Förening (SKF) för pensionerade kirurger. Och vid senare föreningsmöte beslöts att namnet skall vara SVESEK (Sveriges Seniora Kirurger).

Föreningen är öppen för alla kirurger som fyllt 65 år eller gör det under respektive innevarande år eller är pensionerade tidigare och som är medlemmar i SKF. SVESEK har f.n. ca 142 medlemmar.

Föreningen sammanträder under den årliga Kirurgveckan (v.34). För närvarande sker det med dels ett symposium och dels med gästföreläsning i samband med årsmötet. Gemensam måltid och/eller social aktivitet arrangeras likaså under SVESEKdagen.

Medlemskap i SVESEK är kostnadsfritt för alla pensionärsmedlemmar i SKF och deltagandet i Kirurgveckan är rabatterat.

Ingen kommer att automatiskt anslutas till SVESEK men alla som är intresserade är välkomna att fylla i och sända in bifogade anmälningssedel. Information lägges kontinuerligt ut på SKFs hemsida (www.svenskkirurgi.se) på SVESEKlänk därstädes.

Varmt välkommen som medlem i SVESEK

Lars-Ove Farnebo
Ordf i SVESEK

Bilagor