Remisser

Svensk Kirurgisk Förening är en flitigt anlitad remissinstans som svarar på remisser som angår kirurgi, sjukvård, forskning och utbildning.

Här kan du läsa om aktuella och tidigare remisser som vi behandlar.
Aktuella remisser:

God och nära vård – En primärvårdsreform SOU 2018:39

Framtidens biobanker, SOU 2018:4 (pdf 2 MB)

Tidigare remisser:

SLS har fått bifogade remiss från Socialdepartementet: God och nära vård – delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:53)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201753/

SLS har fått Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) på remiss från Utbildningsdepartementet. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201750/
Se svar i bilagor nedan.

Remissvar angående betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10), Gem 2017/0163

http://www.regeringen.se/4a90ab/contentassets/cee47abfd1ba49bb96542024b6d625c6/en-funktionshinderspolitik-for-ett-jamlikt-och-hallbart-samhalle-mfds-forslag.pdf
Senast 13/1 2017.

http://www.regeringen.se/4ad0bb/contentassets/38759d6881804625983fd6bedc47ceb3/ansvar-for-de-forsakringsmedicinska-utredningarna-ds-2016-41.pdf
Senast 1/2 2017.

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5 (Gem 2016/0136) Se bifogad remiss.

SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa. Se bifogad remiss samt remissvar.

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna
Synpunkter till SLS kansli senast den 23/5 2016

SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelse om e-cigaretter
Synpunkter till SLS kansli senast den 9/6 2016

Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd, 2015:100
Synpunkter till SLS kansli senast den 2/5.

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede.
Synpunkter till Ann-Sofi Oddestad senast 2016-04-11.

Läkarförbundets rekommendationer för allmänna kompetenser i ST
Synpunkter till Hanna Frydén senast den 4/4 2016.

Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) (länk, öppnas i nytt fönster)
Synpunkter till SLS kansli senast den 4 april 2016Läkarförbundets rekommendationer för allmänna kompetenser i ST

Om ni har några synpunkter måste de vara Läkarförbundet genom Hanna Frydén tillhanda senast den 2016-03-07 för att kunna beaktas.
Svar skickas till hanna@fryden.com.

SOU 2016:2 Effektiv vård
Synpunkter senast den 13/5
SOU 2016:2 Effektiv vård (länk, öppnas i nytt fönster).
Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet, dnr 4634/2016.

Observera kort svarstid, senast den 26/2 vill vi gärna ha era synpunkter till SLS kansli.
FHM vidarebefordrar härmed regeringsuppdraget om ett särskilt vaccinationsprogram för era synpunkter. Uppdraget innefattar vaccinationer mot influensa, pneumokocker, tuberkulos och hepatit B, till definierade riskgrupper.

De som önskar att yttra sig är välkomna med att lämna synpunkter till SLS kansli senast den 9/3.

Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler, dnr 572/2016 (länk, öppnas i nytt fönster)
Synpunkter till SLS kansli senast den 15 februari 2016
Nationellt vårdprogram för endometrioscancer – remissrunda 1 (finns som bilaga längst ned på sidan)

Remissvar till malin.samuelsson@rccvast.se senast den 2 mars 2016
Organdonation – En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) (länk, öppnas i nytt fönster)

Synpunkter till SLS kansli senast den 3 mars 2016

Byggenskap och Vårdhygien; Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler (finns som bilaga längst ned på sidan)
Synpunkter till rolf.lundholm@vll.se senast den 4 mars 2016

Ny utbildningsbok, remiss senaste svarsdatum 7/12 2015
Standardiserade vårdförlopp inför 2016

– Standardiserade vårdförlopp inför 2016 – remissversioner (länk, öppnas i nytt fönster)

Senaste svarsdatum 20 september 2015.
Remiss av betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

– För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) (pdf, öppnas i nytt fönster)
Läkarförbundets utredningsrapport Patientansvarig läkare (sista svarsdatum 2015-06-01)

– Remissavi PAL-rapport 2015-04-22 (pdf, öppnas i nytt fönster)

– Remissversion PAL-rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Synpunkter från Svensk Kirurgisk Förening avseende
Framtidens biobanker, SOU 2018:4) Synpunkter från Svensk Kirurgisk Förening avseende
Framtidens biobanker, SOU 2018:4
[Synpunkter från Svensk Kirurgisk Förening avseende
Framtidens biobanker, SOU 2018:4]
160 kB
Ladda ner den här filen (Remissar God och nara vard - delbetankande.pdf) Remissvar SOU 2017:53 [Remissvar SOU 2017:53] 508 kB
Ladda ner den här filen (Remissvar Personuppgiftsbehand ling för forskningsandamal.pdf) Remissvar Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) [Remissvar Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)] 596 kB
Ladda ner den här filen (Ds 2016-5.pdf) Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5 (Gem 2) [Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5 (Gem 2)] 373 kB
Ladda ner den här filen (Remissvar delf x 6 - Träning ger färdighet.pdf) Remissvar delföreningar – Träning ger färdighet [Remissvar delföreningar – Träning ger färdighet] 1708 kB
Ladda ner den här filen (Remissvar SKF - Träning ger färdighet - SocDep.pdf) Remissvar SKF – Träning ger färdighet [Remissvar SKF – Träning ger färdighet] 345 kB
Ladda ner den här filen (Träning ger färdighet - Måns Rosén.pdf) SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa [SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa] 1530 kB
Ladda ner den här filen (Formular för remissvar-1 .doc) Formular för remissvar-1 [Formular för remissvar-1 ] 73 kB
Ladda ner den här filen (Remissrunda 1 Foljebrev_Nat VP Palliativ vard.pdf) Remissrunda 1 Foljebrev_Nat VP Palliativ vard [Remissrunda 1 Foljebrev_Nat VP Palliativ vard] 191 kB
Ladda ner den här filen (Remissrunda_1_Nat VP Palliativ vard_2016-03-10.pdf) Remissrunda_1_Nat VP Palliativ vard_2016-03-10 [Remissrunda_1_Nat VP Palliativ vard_2016-03-10] 3554 kB
Ladda ner den här filen (Bilaga Rekommendationer.pdf) Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST [Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST] 542 kB
Ladda ner den här filen (Missiv.pdf) Remiss: Läkarförbundets rekommendationer för allmänna kompetenser i ST [Remiss: Läkarförbundets rekommendationer för allmänna kompetenser i ST] 130 kB
Ladda ner den här filen (Kroppsbehandlingar.pdf) Kroppsbehandlingar [Kroppsbehandlingar] 1979 kB
Ladda ner den här filen (SoS föreskrifter om blodverksamhet.pdf) SOS föreskrifter om blodverksamhet [SOS föreskrifter om blodverksamhet] 72 kB
Ladda ner den här filen (Remiss FHM Vaccinationsprogram.pdf) Remiss FHM Vaccinationsprogram [Remiss FHM Vaccinationsprogram] 2370 kB
Ladda ner den här filen (Byggenskap - vårdhygien remiss 20160201.pdf) Byggegenskap vårdhygien remiss [Byggegenskap vårdhygien remiss] 1607 kB
Ladda ner den här filen (NVP Endometriecancer 160128 Remissrunda 1.pdf) NVP endometrioscancer – remissrunda 1 [NVP endometrioscancer – remissrunda 1] 2044 kB
Ladda ner den här filen (Följebrev remiss utb bok nov 2015.pdf) Följebrev remiss utb bok nov 2015 [Följebrev remiss utb bok nov 2015] 138 kB
Ladda ner den här filen (Utbildningsboken REMISS.pdf) Utbildningsboken REMISS [Utbildningsboken REMISS] 1532 kB
Ladda ner den här filen (Remissvar PAL.pdf) Yttrande angående remissen PAL – för en bättre läkarkontinuitet [Yttrande angående remissen PAL – för en bättre läkarkontinuitet] 376 kB
Ladda ner den här filen (Yttrande Ny läkarutbildningsutredning SOU 2013.15.pdf) Yttrande Ny läkarutbildningsutredning 2013:15 [Yttrande Ny läkarutbildningsutredning 2013:15] 341 kB
Ladda ner den här filen (Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.pdf) Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) [Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)] 175 kB
Ladda ner den här filen (Remissvar Kursämnen under ST.pdf) Kursämnen under ST 150116 [Kursämnen under ST 150116] 446 kB
Ladda ner den här filen (Remissvar registerforskningsutredning.pdf) Kunskap genom registerforskning 150123 [Kunskap genom registerforskning 150123] 296 kB
Ladda ner den här filen (Remissvar Europarådets konvention om förfalskning av medicinska prod.pdf) Medcrimekonventionen 141209 [Medcrimekonventionen 141209] 360 kB
Ladda ner den här filen (Remissvar Läkarnas specialisttjänstgöring.pdf) Nya specialisttjänstgöringen 141001 [Nya specialisttjänstgöringen 141001] 217 kB