Årets BJS föreläsning

Årets BJS föreläsning gavs av professor Des Winter i anslutning till SKFs årsmöte.

”Surgery in the covid-19 pandemic – lessons learned”