Alkoholfri operation

Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerar en webbutbildning om Alkohol inför operation.
Vid två olika tillfällen går vi igenom kunskapsläget. Utbildningstillfällena hålls inom ramen för
Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt.
Första utbildningstillfället: 18 november 2020 kl. 16-17.30
Program och anmälan till 18 nov
Andra utbildningstillfället: 3 december 2020 kl. 16-17.30
Program och anmälan till 3 dec