Nordisk Kirurgisk Förening webinar

Bäste medlem i SKF!

Nordisk Kirurgisk Förening har en lång och anrik historia. I dessa pandemitider vill vi hålla fortbildningen igång och bjuder in till ett gratis webinarium på temat Trauma, tisdagen den 25/5 kl 18.00-20.00.

Se nedan länk för information och anmälan!

https://webpress.no/scandinavian-surgical-society-210525/

För SKF/NKF,

Martin Almquist, internationell sekreterare, SKF; sekreterare, NKF