Anmälan och kallelse till årsmöte för Svensk Kirurgisk Förening

Digital möte via Teams.

Kallelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

Valberedningens förslag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsberättelse 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förslag nya stadgar medlemsförening SLS (pdf, öppnas i nytt fönster)

Proposition medlemsförening (pdf, öppnas i nytt fönster)

Revisionsberättelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

Anmälan till årsmötet 25/8 kl 10.30 görs till kansliet@svenskkirurgiskforening.se senast 20/8 för erhållande av länk. Ditt mobilnummer MÅSTE anmälas.