ATLS söker Nationell kursledare

ATLS® Sverige har kontrakterats av American College of Surgeons att genomföra ATLS-kurser i Sverige. Svensk Kirurgisk Förening (SKF) är uppdragsgivare för ATLS® Sverige och samarbetar med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk Ortopedisk Förening, Svensk Förening För Allmänmedicin och Svensk Förening för Akutsjukvård.

ATLS® Sverige omfattas av ett nationellt kansli och fem verksamhetsregioner. Nationella kansliet utgörs av nationell kursledare, koordinator, administratör samt educator. De fem regionerna omfattas i sin tur av flera kursorter med lokala kursledare och koordinatorer.

Nuvarande nationell kursledare avslutar sitt uppdrag per den 31 december 2021. Uppdraget motsvarar ca 20 % tjänst.

Nationell kursledare ATLS® Sverige med tillträde 1 januari 2022

I uppdraget ingår följande ansvarsområden:
• Övergripande ansvar för ATLS verksamhet såväl som budget
• Kontaktperson mot American College of Surgeons Committe on trauma i Chicago och mot ATLS Europa • Medverka i löpande
– utformning av tentamina för ATLS kursen
– uppdatering av ”Student Course Manual”
– utveckling av ATLS-pedagogiken

• Kursledare för ATLS instruktörskurser i Sverige
• Säkerställa implementering av uppdaterad ”Student Course Manual”
• Kontaktperson gentemot ATLS-regioner och lokala kursorter samt utföra kvalitetskontroll av och stödinsatser för kursorter
• Nätverka inom traumatologi i Sverige och utomlands och marknadsföra ATLS® Sverige
• Närvara vid årliga möten inom ATLS® Sverige, ATLS® Europa samt ATLS® Global Symposium, USA
• Att hålla sig uppdaterad inom traumatologisk forskning
• Deltagande i Svensk Kirurgisk Förenings utbildningskommitté

Din profil

• Du är utbildad instruktör inom ATLS
• Du har ett genuint intresse för och erfarenhet av traumaomhändertagande och ATLS som koncept för traumautbildning
• Du har tidigare erfarenhet av ledarskap
• Du har med fördel en pågående anställning där uppdraget som nationell kursledare kommer att utgöra en del av din arbetstid, där ersättning kommer att betalas ut via ATLS® Sverige

Ansökan

• Senast 31/10 2021
• Skickas per e-mail till kansliet@svenskkirurgiskforening.se, alternativt per brev till Svensk Kirurgisk Förening, Box 503, 114 11 Stockholm
• Bör innehålla personligt brev, CV samt kopia på intyg från eventuella utbildningar
• Upplysningar om uppdraget lämnas av Martin Sundelöf, nuvarande nationell kursledare (martinsundelof@hotmail.com) eller Sofi Sarin nuvarande kurskoordinator (nationellkoordinator@atls.se)

 

Annons ”ATLS söker Nationell kursledare” (pdf, öppnas i nytt fönster)